UE chce zwiększyć finansowanie przemysłu zbrojeniowego

Zachęcamy do lektury analizy autorstwa radcy prawnego Wojciecha Pawłuszki z zespołu zbrojeniowego Kancelarii SLS dotyczącej projektu unijnego rozporządzenia w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Obronnego przygotowanego przez Komisję Europejską opublikowaną przez portal Defence24. W latach 2021-2027 UE przeznaczy na wdrożenie Funduszu kwotę 13 mld euro, z czego 4,1 mld euro zostanie skierowane na projekty badawcze w sektorze obronnym, a 8,9 mld euro będzie przeznaczone na inicjatywy rozwojowe. EFO będzie kierował pieniądze do przedsiębiorstw poprzez m.in. granty i zamówienia publiczne. Fundusz będzie przyznawał pieniądze jedynie wówczas, jeśli wniosek o dofinansowanie będzie pochodził od trzech współpracujących ze sobą, ale niezależnych od siebie przedsiębiorstw, z których każde ma swoją siedzibę w innym państwie członkowskim UE lub państwie stowarzyszonym z UE, co ma przyczynić się do szerszej współpracy przemysłów zbrojeniowych w ramach UE.

Całą analizę można znaleźć tutaj: https://www.defence24.pl/europa-zwieksza-finansowanie-zbrojeniowki-propozycja-komisji-analiza

Zespół SLS