Służby z nowymi narzędziami kontroli pasażerów linii lotniczych. Dyrektywa o danych PNR wdrożona

Zachęcamy do lektury tekstu radcy prawnego Wojciecha Pawłuszki na temat ustawy z 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (tzw. ustawa o PNR), który ukazał się na portal dla służb mundurowych InfoSecurity24. Mecenas Pawłuszko wskazuje, że dzięki wejściu w życie ustawy o PNR Polska jedynie nieznacznie uchybiła terminowi implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681. To uchroni ją przed nałożeniem ewentualnych kar przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Nowe przepisy określają zasady i warunki przekazywania przez przewoźników lotniczych Krajowej Jednostce do spraw Informacji o Pasażerach działającej w strukturach Straży Granicznej danych dotyczących przelotu pasażera oraz przetwarzania tych danych.

Cały tekst można znaleźć na InfoSecurity24: http://www.infosecurity24.pl/sluzby-z-nowymi-narzedziami-kontroli-pasazerow-linii-lotniczych-dyrektywa-o-danych-pnr-wdrozona