Kolejna wersja projektu ustawy o PMG

Zapraszamy do lektury analizy aplikanta radcowskiego Wojciecha Pawłuszki na temat czwartej wersji projektu ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki. Resort obrony narodowej upublicznił go niemal rok po publikacji poprzedniej wersji i ponownie skierował do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. MON wprowadziło szereg zmian i uwzględniło wiele uwag zgłoszonych przez konsultowane instytucje. Zaproponowało sfinansowanie prac planistycznych związanych z realizacją zadań na rzecz obronności państwa z budżetu państwa, co jest ukłonem w stronę przedsiębiorców, choć nie zaprojektowało zapowiadanego w maju 2017 r. systemu zachęt. Resort wycofał się też z kontrowersyjnych przepisów karnych na rzecz administracyjnych kar pieniężnych.

Całość analizy można znaleźć tutaj:

http://www.defence24.pl/czwarte-podejscie-mon-do-nowej-ustawy-o-pmg-analiza

Zespół SLS