SLS DEFENCE

15 lat doświadczenia na rynku zbrojeniowym

PASJA

Przemysł obronny to nasza pasja. Stanowi awangardę rozwoju technologicznego, służy bezpieczeństwu,
chroni demokrację i wolność. W przemyśle zbrojeniowym powstają najbardziej niesamowite i fascynujące wynalazki.
Nauka, przemysł nowych technologii, przemysł lotniczy, okrętowy i motoryzacyjny w znacznych obszarach
stanowią jego komponenty. Zbrojeniówka stanowi o sile największych gospodarek światowych.
Dlatego tak zależy nam by w Polsce była rozwijana.

WIEDZA

Jesteśmy prawnikami specjalizującymi się w branży obronnej.

Zakupom dokonywanym poza granicami Polski z mocy prawa towarzyszą działania mające na celu utrzymanie zdolności produkcyjnych i remontowych krajowego przemysłu. Regulacje offsetowe w założeniu mają zapewnić uzyskanie tego efektu.

Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa to odrębny rozdział Prawa zamówień publicznych. Bezpieczeństwo dostaw, zasady zlecenia podwykonawstwa, odmienność procedur to wybrane aspekty różniące zamówienia publiczne w ww. dziedzinie.

W obszarze przemysłu obronnego złożone problemy podatkowe pojawiają się przy realizacji offsetu czy w obszarze B+R, ale także w bieżącej działalności.

Najważniejsze przetargi dotyczące zakupów sprzętu wojskowego toczą się w oparciu o regulacje wewnętrzne MON. Ponadto istotne znaczenie dla przemysłu mają regulacje dotyczące wprowadzania rodzajów uzbrojenia i sprzętu wojskowego na wyposażenie Sił Zbrojnych oraz utrzymywania zdolności przemysłowych.

Produkcja uzbrojenia i sprzętu wojskowego wymaga pozyskania i właściwego zabezpieczania praw własności przemysłowej, a także praw autorskich i know-how.

Produkcja i obrót uzbrojeniem i sprzętem wojskowym podlega szczególnym regulacjom ustawowym. Poza obowiązkiem posiadania koncesji przepisy te przewidują obowiązki i prawa dla przedsiębiorców działających w branży obronnej. Należą do nich także prawa i obowiązki związane z utrzymywaniem mocy produkcyjnych.

Prawo międzynarodowe obejmuje min. szereg umów z zakresu obronności i współpracy międzyrządowej w zakresie zamówień obronnych. Ponadto umowy pomiędzy przedsiębiorcami z różnych państw, częste w przemyśle obronnym, wymagają znajomości wybranych aspektów prawa międzynarodowego.

Znaczna część przedsiębiorstw przemysłu obronnego to spółki kontrolowane przez Skarb Państwa. Szczególne regulacje dotyczące spółek Skarbu Państwa mają wpływ na sposób ich działania.

BLOG

najnowsze wydarzenia z branzy zbrojeniowej

LUDZIE

Mamy odwagę i wyobraźnię by proponować nowe rozwiązania. Nasz zespół gwarantuje doświadczenie i energię w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Tworzą go:

SLS DEFENCE | Przemysł obrony

FILIP SEREDYŃSKI

radca prawny posiadający 15 lat doświadczeń w branży zbrojeniowej

SLS SEREDYNSKI, SANDURSKI

Kancelaria Radców Prawnych sp. p.

POZNAŃ

ul. Zeylanda 3/7
60-808 Poznań

T.: +48 61 278 57 10
F.: +48 61 278 57 20

WARSZAWA

ul. Bagno 2/179
00-112 Warszawa

T.: + 48 22 1121570
Fax.: + 48 22 1121571

Sąd Rejonowy Poznań
– Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego
pod numerem

KRS 391666
NIP 7792396832

BZ WBK S.A. III
Oddział w Poznaniu
nr 51 1090 1359 0000
0001 1695 1283